Пользовательское соглашение

Францішак Багушэвіч. Сочинения по произведениям.

  • Паэма Ф. Багушэвіча “Кепска будзе”.
  • Водгук на паэму Ф. Багушэвіча "Кепска будзе!"
  • Ідэя нацыянальвага адраджэвня ў прадмовах да зборнікаў вершаў Ф. Багушэвіча "Дудка беларуская" і "Смык беларускі".
  • Асноуныя тэмы і вобразы у творах Францішка Багушэвіча
  • Паэма Францішка Багушэвіча «Кепска будзе!»
  • Водгук на паэму Францішка Багушэвіча «Кепека будзе!»
  • Тэматыка i асноуныя вобразы творчасцi Францiшка Багушэвiча. Паказ сацыяльнага становiшча беларускага сялянства.
  • Разуменне Францыскам Багушэвiчам ролi мастацтва у жыццi народа. Яго эстэтычныя погляды. Думкi паэта аб роднай мове.
  • Жыццёвы шлях Аліндаркі - адлюстраванне лёгкай долі працоўнага народа (па паэме Францішка Багушэвіча "Кепска будзе!")
  • Невядомы Багушэвіч